Includo Assistive and Rehabilitation Technology

Komunikacja i niezależność

Prowadzimy szkolenia w zakresie | Our training includes

Zapisz się na nasze szkolenia

lub zaproponuj termin i miejsce

Specyficzne trudności w uczeniu się.

Zamówienie na szkolenia prosimy składać na bok@includo.com.pl

Powrót do formy

Zamówienie na szkolenia prosimy składać na bok@includo.com.pl

ADAPTACJA TREŚCI WIZUALNYCH DO POTRZEB OSÓB Z NIPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU (prowadzony wraz z fundacją CEDUNIS)

Zamówienie na szkolenia prosimy składać na bok@includo.com.pl

Proste i zaawansowane technologie pomocne w adaptacji materiałów dydaktycznych do nauki języka angielskiego uczniów z niepełnosprawnością wzroku.

Zamówienie na szkolenia prosimy składać na bok@includo.com.pl

Jak zatrudnić pracownika z niepełnosprawnością i dlaczego TAK?.

WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

Zamówienie na szkolenia prosimy składać na bok@includo.com.pl

Wykresy, diagramy, rysunki - sposoby ich adaptacji, tworzenia i zastosowania w edukacji uczniów z niepełnosprawnością wzroku.

WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

Zamówienie na szkolenia prosimy składać na bok@includo.com.pl

Nasze hity | Our hits


  • Szkolenie na Zamówienie | Tailored Training

  • Szkolenia | Training
  • Diagnostyka potrzeb technologicznych | AT/ICT/UDL Needs Assessment
  • Tworzenie materiałów szkoleniowych | Training Material Development
  • Oferta rozwiązań wspomagających i rehabilitacyjnych | Assistive and Rehabilitation Solutions

Wspieramy ich działania

Cedunis Foundation Akademia Mogę Chcę Potrafię Assistive
Technology Internet Modules Siloe Center for the Blind with clouds and sun rays in the background ICCHP Summer University

© Copyright 2015 Includo Assistive and Rehabilitation Technology & Training