Includo Assistive and Rehabilitation Technology

Komunikacja i niezależność

Prowadzimy szkolenia w zakresie | Our training includes

Zapisz się na nasze szkolenia

lub zaproponuj termin i miejsce

Specyficzne trudności w uczeniu się.

Zamówienie na szkolenia prosimy składać na bok@includo.com.pl

Powrót do formy

Zamówienie na szkolenia prosimy składać na bok@includo.com.pl

ADAPTACJA TREŚCI WIZUALNYCH DO POTRZEB OSÓB Z NIPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU (prowadzony wraz z fundacją CEDUNIS)

Zamówienie na szkolenia prosimy składać na bok@includo.com.pl

Proste i zaawansowane technologie pomocne w adaptacji materiałów dydaktycznych do nauki języka angielskiego uczniów z niepełnosprawnością wzroku.

Zamówienie na szkolenia prosimy składać na bok@includo.com.pl

Jak zatrudnić pracownika z niepełnosprawnością i dlaczego TAK?.

WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

Zamówienie na szkolenia prosimy składać na bok@includo.com.pl

Wykresy, diagramy, rysunki - sposoby ich adaptacji, tworzenia i zastosowania w edukacji uczniów z niepełnosprawnością wzroku.

WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

Zamówienie na szkolenia prosimy składać na bok@includo.com.pl

Nasze hity | Our hits


  • Szkolenie na Zamówienie | Tailored Training

  • Szkolenia | Training
  • Diagnostyka potrzeb technologicznych | AT/ICT/UDL Needs Assessment
  • Tworzenie materiałów szkoleniowych | Training Material Development
  • Oferta rozwiązań wspomagających i rehabilitacyjnych | Assistive and Rehabilitation Solutions

Wspieramy ich działania

Poradnia psychologiczno-terapeutyczna
Elf Centrum Mowy i Ruchu
Cedunis Foundation
ICCHP Summer University
Siloe Center for the Blind with clouds and sun rays in the background

© Copyright 2015 Includo Assistive and Rehabilitation Technology & Training