Includo Assistive and Rehabilitation Technology

Komunikacja i niezależność

Radość ma wiele wymiarów

Includo jest dumnym partnerem firmy Experia Innovations

Experia to wiodący projektant i producent bezprzewodowego sprzętu multisensorycznego i wyposażenia sal doświadczania świata. Nowatorstwo i radość to materiał z jakiego tworzone są wielosensoryczne środowiska dla wszystkich grup wiekowych i umiejętności. Łączą oni wiedzę specjalistów z najnowszymi technologiami, dzięki czemu powstaje wyjątkowe wyposażenie sal.

Experia to mnogość rozwiązań. Zapraszamy do odwiedzenia strony producenckiej, gdzie znajdziecie Państwo wszystko, co jest potrzebne do stworzenia jedynego w swoim rodzaju świata radości i uśmiechu.

Tuba świetlna z wodą Dziewczynki w uścisku chłopiec na wózku w sali

Główne zalety


Jakość i ergonomia

  • Rozwiązania Experia to najwyższa jakość, wytrzymałość i przyjemność. Materiały i technologie, wyciszają, gdy potrzebujecie spokoju i podbudzają, gdy ruszacie do akcji. Możliwość sterowania bezprzewodowego daje pełną swobodę kontroli otoczenia czy to leżąc, czy to siedząc.

Funkcjonalność

  • Sale wyposażone w odpowiednie rozwiązania wpływające na stymulację i rozwój zmysłów - od wzroku, poprzez słuch, dotyk, zapach i smak.

Nowoczesny wygląd

  • Świetnie zaprojektowane pomieszczenia, które wywołają oczekiwane reakcje na twarzach dzieci i dorosłych.
sterowanie na ekranie dotykowym

Produkty

multisensoryczne, rozwijające rozwój motoryczny, wspierające wokalizację, rozpoznawanie kolorów.

Drabina świetlna
Sala na niebiesko

Sale

doświadczenia sensoryczne dla osób o różnych umiejętnościach, rozwój umiejętności przyczynowo-skutkowych, koordynacja wzrokowo-ruchowa, otoczenie pobudzające lub wyciszające.

Zabawki

zachęcają do nauki i nauki przez zabawę, wspierają rozwój poznawczy i osobowościowy a także niezależność, dla dzieci w różnym wieku.

Sala czerwona
Sala zółta
Poradnia psychologiczno-terapeutyczna
Elf Centrum Mowy i Ruchu
Cedunis Foundation
ICCHP Summer University
Siloe Center for the Blind with clouds and sun rays in the background

© Copyright 2015 Includo Assistive and Rehabilitation Technology & Training