Jaki system AAC?

Określony system AAC można wprowadzać i stosować na jeden z trzech możliwych sposobów:

  1. jako stała metoda komunikacji – u dzieci, które nie mają szans lub szanse są niewielkie na rozwój zrozumiałej mowy
    w wyniku dużych zaburzeń nadawania lub/i rozumienia mowy
  2. jako czasowa metoda komunikacji – dla dzieci, które potrzebują motywacji do rozwijania komunikowania się, ale też dla dzieci, u których narasta frustracja z powodu braku możliwości wyrażenia swoich potrzeb czy myśli
  3. jako metoda specjalistycznej strategii uczenia się – dla dzieci z zaburzeniami mowy.

Wybierając wspomagającą lub alternatywną metodę komunikacji pod uwagę należy brać:

■ intelektualne możliwości dziecka – koncentrację uwagi, rozumienie znaków i słów; należy zastanowić się czy system komunikacji będzie opierać się na zdjęciach, na obrazkach, na symbolach, a może literach

■ percepcja wzrokowa – ostrość widzenia, wodzenie wzrokiem – są ważne przy wyborze wielkości znaków i ich rozmieszczaniu na tablicy

■ percepcja słuchowa – poziom ubytku słuchu, czy należy wspomóc się aparatem słuchowym

■ możliwości motoryczne dziecka – możliwość wskazywania znaków, wykonywania gestów, umiejętności potrzebne do obsługiwania pomocy komunikacyjnej

■ indywidualne preferencje dziecka

■ możliwości przystosowania środowiska dziecka, w którym miałoby używać AAC, do określonej metody

Zalety stosowania AAC:

■ dziecko lepiej rozumie świat i to, co do niego mówimy, dzięki temu czuje się bezpieczniej

■ dziecko dokonuje wyborów, dzięki temu jest niezależne
i samodzielne

■ dziecko może wyrażać swoje prośby i potrzeby; być lepiej rozumianym przez inne osoby

■ dziecko może rozmawiać nie tylko z mamą/tatą, ale też np. ze swoim terapeutą – poszerza się w ten sposób krąg partnerów komunikacyjnych

■ rozwija się poznawczo – poznaje nowe rzeczy, zdobywa nowe informacje

■ dziecko może mówić nam o tym, co było lub o tym co będzie – może nam opowiedzieć o swoich urodzinach; o wycieczce do ZOO

■ może zadawać nam pytania

■ może aktywnie uczestniczyć w sytuacjach komunikacyjnych; nie pozostaje bierne

■ symbole AAC są idealnym sposobem na pokazanie dziecku, że jego sposób komunikacji „działa” i w ten sposób motywować dziecko do mówienia

■ symbole AAC są pomocne dla dzieci, które mówią słabo; pomagają w byciu zrozumianym

■ symbole AAC wzmagają gotowość i motywację komunikacyjną

■ na końcu, w sytuacji braku pojawienia się mowy, są one alternatywą dla komunikacji.

Dodaj komentarz