Biała kartka z symbolem osoby na wózku inwalidzkim

Lista organizacji i fundacji wspierających osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami

Są różne organizacje i fundacje, które wspierają finansowo osoby niepełnosprawne.

Poniżej przedstawiamy listę, gdzie osoby z niepełnosprawnością mogą starać się m.in. o pomoc
w dofinansowaniu sprzętu komputerowego i rehabilitacyjnego.

Polski Czerwony Krzyż (PCK):  – jest to największa organizacja charytatywna w Polsce, zajmująca się pomaganiem osobom potrzebującym w różnych sytuacjach kryzysowych, takich jak wypadki, klęski żywiołowe czy sytuacje nadzwyczajne. PCK prowadzi również programy edukacyjne i profilaktyczne.

Pomoc społeczna – Wikipedia, wolna encyklopedia

Caritas Polska – jest to katolicka organizacja charytatywna, która świadczy pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, takim jak bezdomni, ubodzy, osoby starsze i niepełnosprawne.

Caritas Polska

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (WOŚP) – jest to jedna z najbardziej znanych i rozpoznawalnych organizacji charytatywnych w Polsce. WOŚP organizuje coroczne finały, podczas których zbiera środki na rzecz ratowania życia
i zdrowia dzieci. Fundacja wspiera również szpitale, prowadzi programy edukacyjne i zapewnia wsparcie medyczne.

Pomoc indywidualna – Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (wosp.org.pl)

Fundacja Orlen Dar Serca – przekazuje darowizny finansowe osobom chorym i potrzebującym, wspiera lokalne społeczności poprzez programy grantowe i przyznaje stypendia zdolnej młodzieży.

Formularz wniosku o darowiznę ze środków Fundacji ORLEN dla osób fizycznych

Złóż wniosek o darowiznę (orlen.pl)

Fundacja PZU –Celem konkursu jest dofinansowanie działań, które służą zwiększeniu samodzielności i aktywności osób
z niepełnosprawnością. O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje, które realizują projekty polegające na prowadzeniu efektywnych działań służących przygotowaniu do życia, zapewniają dostęp do profesjonalnej, nowoczesnej i skutecznej rehabilitacji oraz organizują zajęcia edukacyjne, interesujące formy aktywizacji, warsztaty terapii zajęciowej czy wycieczki.
Regulamin konkursu dotacyjnego MNS 2023 (pzu.pl)

Fundacja Siepomaga – pomaga w organizacji zbiórek pieniężnych na leczenie dzieci m.in. z SLA. Można tu założyć subkonto
Zasady wydatków finansowanych oraz ich dokumentowania – Fundacja Siepomaga

Fundacja Siepomaga – zbiórka charytatywna | Siepomaga.pl

Fundacja Na rzecz ziemi Milickiej – celem fundacji jest pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

Fundacja na rzecz Ziemi Milickiej – Profil – ngo.pl

Fundacja Tyflologika – pomaga osobom z lekkim, umiarkowanym oraz znacznym stopniem niepełnosprawności
w ubieganiu się o dofinansowania

Dofinansowania dla osób niepełnosprawnych (tyflologika.pl)

Fundacja na rzecz nauki polskiej –  realizuje misję wspierania nauki będąc największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki. szczególnie wspiera młodych naukowców.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej – Wspierać najlepszych aby mogli stać się jeszcze lepsiFundacja na rzecz Nauki Polskiej (fnp.org.pl)

Fundacja Santander – realizuje wiele ciekawych programów m.in. Bank Ambitnej Młodzieży, który ma na celu uświadomienie młodym ludziom, że od wykształcenia, inicjatywy, aktywności
i działalności społecznej zależy nie tylko ich własna przyszłość.

fundacja santander – Wyszukaj (bing.com)

Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) – celem programów jest aktywizowanie i wspieranie obywateli na różnych etapach ich życia, np. Generacja 5.0 (przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i technologicznemu osób w wieku 50+), Na dobry początek! (wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z ograniczonym dostępem do nowoczesnych form edukacji), Moja Mała Ojczyzna (aktywizowanie społeczności lokalnych do działania na rzecz budowania dobra wspólnego
w środowisku lokalnym).

fundacja.bgk.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji realizuje swój cel przez programy edukacyjne skierowane do młodzieży
i dorosłych.

Finansowanie projektów – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (frse.org.pl)

Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga – wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji
i rozwoju lokalnego. Obszary wsparcia: innowacje w edukacji, edukacja ekonomiczna i przedsiębiorczość, dziedzictwo kulturowe, twórczość artystyczna dzieci i młodzieży, priorytety ochrony zdrowia, polityka społeczna.

Citi Handlowy – Zasady przyznawania dotacji (citibank.pl)

Fundacja TechSoup – dotacje na zakup sprzętu
i oprogramowania, programy edukacyjne: seminaria, webinaria
i szkolenia; programy budujące społeczności, w których społeczni eksperci i osoby specjalizujące się w nowych technologiach wspólnie wymyślają i tworzą innowacyjne narzędzia dla rozwiązywania problemów społecznych, ułatwienia działania organizacji czy po prostu dla poprawy różnych obszarów życia.

Fundacja | TechSoup Polska

Fundacja Orange – realizuje programy związane z nowymi technologiami, działa na rzecz nowoczesnej edukacji dzieci
i młodzieży.

O nas – O Fundacji – Fundacja Orange

Fundacja KGHM Polska Miedź – dofinansowuje wyjazdy wakacyjne, turnusy dla osób niepełnosprawnych

Ponad 1 mln zł od KGHM na wsparcie dzieci i seniorów z Zagłębia Miedziowego | Informacje prasowe | Biuro prasowe KGHM Polska Miedź

Złóż wniosek – Fundacja KGHM

Fundacja Polsat – prowadzi wszechstronną działalność
w zakresie rozwoju dzieci , ochrony zdrowia oraz ratowania życia dzieci, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw
o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym, udzielania pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej

P&G i Carrefour Polska dla Fundacji Polsat (fundacjapolsat.pl)

Fundacja TVN – udziela wsparcia finansowego niepełnosprawnym dzieciom i osobom dorosłym na: 

Rehabilitację, leczenie, sprzęt medyczny

 Fundacja TVN

Fundacja Dzieciom Zdążyć z pomocą – pozyskuje fundusze na leczenie dzieci ich rehabilitację, zakup lekarstw, sprzętu medycznego, pomocy edukacyjnych oraz na inne specjalne potrzeby. Całość środków przekazanych dzieciom pozostaje wyłącznie do dyspozycji ich opiekunów.

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” – Profil – ngo.pl

Fundacja Anny Dymnej – głównym celem fundacji jest pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym intelektualnie. Fundacja zajmuje się także wspieraniem leczenia, rehabilitacji oraz edukacji.

Akademia Odnalezionych Nadziei – Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”

Narodowy Fundusz Zdrowia

Refundacja leków i wyrobów medycznych | obywatel.gov.pl

Najda-consulting – to blog, który opisuje fundusze unijne w pigułce – wszystko co trzeba wiedzieć aby z sukcesem korzystać z pieniędzy z Unii Europejskiej. Dodatkowo na blogu publikowane są liczne artykuły dotyczące spraw finansowych i gospodarczych.

Blog Najda Consulting – dofinansowania i fundusze unijne w pigułce

Dodaj komentarz