Ogólnopolski Dzień Pacjenta w Śpiączce

To polskie święto uchwalone przez Sejm RP 23 listopada 2012 roku. Sejm podkreślił w Uchwale, że osoby te niemogące zabiegać o poszanowanie swoich praw, ?winny być przez Rzeczpospolitą Polską otoczone szczególną opieką i troską?. Wyraził również nadzieję, że obchody Dnia pomogą ?stworzyć w przyszłości system mający na celu wybudzanie pacjentów ze śpiączki, gdy tylko jest to możliwe?.

Sejmowa Komisja Zdrowia przygotowała projekt uchwały w odpowiedzi na pisemną prośbę fundacji Ewy Błaszczyk ?Akogo??, działającej na rzecz dzieci wymagających rehabilitacji po ciężkich urazach neurologicznych oraz ich rodzin. Do podjęcia ostatecznej decyzji przez Sejm, w sprawie uchwalenia święta, przyczyniła się pozytywna opinia prezesa Agencji Technologii Oceny Medycznej (AOTM) w sprawie pierwszego w Polsce programu medyczno?neurorehabilitacyjnego, przygotowanego dla pacjentów znajdujących się w stanie śpiączki.

Zatem wybór daty obchodów świata nie jest przypadkowy – 18 kwietnia 2011 r. prezes Agencji Technologii Oceny Medycznej (AOTM) wydał pozytywną opinię w sprawie pierwszego w Polsce programu medyczno-neurorehabilitacyjnego, przygotowanego dla „jednostki chorobowej”, jaką jest śpiączka.

Śpiączką nazywamy stan głębokiego zaburzenia świadomości, w którym pacjent pozostaje w bezruchu i nie reaguje nawet na bardzo silne bodźce z zewnątrz. Osoba pogrążona w śpiączce wygląda jakby spała, ale nie da się jej obudzić.

Jakie są najczęstsze przyczyny śpiączki ?

Przyczyny śpiączki można podzielić na związane z bezpośrednim uszkodzeniem tkanki mózgowej oraz na zaburzenia ogólnoustrojowe, mające pośredni wpływ na funkcjonowanie układu nerwowego.

Do pierwszej grupy zaliczyć można między innymi urazy głowy, udar mózgu, nowotwory układu nerwowego, zapalenia mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych.

Choroby, które mogą prowadzić do śpiączki to także cukrzyca, niewydolność wątroby, niewydolność nerek, niedoczynność tarczycy, niedoczynność nadnerczy, zaburzenia rytmu serca lub rzadkie choroby metaboliczne i zakaźne.

Częstą przyczyną śpiączki jest zatrucie substancjami toksycznymi dla układu nerwowego, takimi jak leki uspokajające, narkotyki, leki psychotropowe, alkohol metylowy, metale ciężkie oraz tlenek węgla.

Do śpiączki może dojść także u chorego po nagłym zatrzymaniu akcji serca lub innych poważnych zdarzeniach czy wypadkach. Czasem śpiączka – lub stan do złudzenia przypominający śpiączkę – może wystąpić także u osób chorych psychicznie.

Dodaj komentarz