Światowy Dzień świadomości autyzmu

Światowy Dzień świadomości autyzmu

Przed nami 2 kwietnia, czyli Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. W tym dniu wszyscy powinniśmy dać wyraz swojej postawie pełnej akceptacji i zrozumienia dla tego zaburzenia rozwojowego.

Dzień ten obchodzony jest od 2008 r.

Mimo, iż świadomość istnienia tego zaburzenia wzrasta, wiedza na jego temat jest nadal niewystarczająca.

Poniżej zamieszczamy 10 rzeczy, które należy wiedzieć o autyzmie

1.   Autyzm to nie choroba, lecz całościowe zaburzenie rozwoju. Nie da się go wyleczyć – można jedynie stworzyć osobie z autyzmem satysfakcjonujące warunki do rozwoju i życia.

2.   Autyzm to zespół cech, które utrudniają budowanie relacji z innymi na 3 poziomach: wzorów komunikacji społecznej, budowania relacji z otoczeniem oraz wzorów aktywności
i zainteresowań

3.   Osoby ze spektrum autyzmu często rozumieją zdania
i słowa w sposób dosłowny. Nie rozpoznają przenośni, przysłów, czy metafor. Przez to nie zawsze potrafią dostrzec intencje drugiej osoby

4.   Bardzo często osoba z autyzmem nie potrafi opowiedzieć o własnych odczuciach, lecz sygnalizuje je zachowaniem. Nie odczytuje  także intencji, znaków, czy gestów
z zewnątrz, a także nie rozumie języka ciała, czy tonu głosu rozmówcy

5.  Język osoby z autyzmem nie będzie do końca zrozumiany, gdyż często powtarzają słowa, czy zwroty wypowiedziane przez rozmówcę. To zjawisko nazywamy echolalią

6.  Osobie ze spektrum autyzmu dużą trudność może sprawiać utrzymywanie  kontaktu wzrokowego. Nie jest to działanie  umyślne, gdyż patrzenie na rozmówcę może utrudniać skoncentrowanie się na wypowiedzi

7.  Jedną z cech autyzmu jest występowanie sztywnych, powtarzalnych wzorców zachowań i niechęć do zmian. Każda zmiana u takiej osoby powoduje zachwianie poczucia bezpieczeństwa

8.  Autyzm zalicza się do chorób cywilizacyjnych

9.  Mówmy o osobie z autyzmem, nie autystycznej. Autyzm jest tylko jedną z całego zestawu cech człowieka – nie jest cechą definiującą, zatem nie oceniajmy, nie szufladkujmy

10. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu symbolizuje kolor niebieski. Z jednej strony to kolor niewinności
i nadziei.  Z drugiej strony jest on powszechnie kojarzony
z chłopcami, których jest znacznie więcej wśród dzieci
z autyzmem, niż dziewczynek.

Dodaj komentarz