Aktywna Tablica 2023

Weź udział w programie Aktywna Tablica 2023

  Assistive and Rehabilitation Technology  ul Myśliborska 85c lok 3 03-185 Warszawa NIP: 573-114-45-90 REGON: 151564085

Weź udział w programie Aktywna Tablica 2023.

Złóż wniosek do organu prowadzącego do 15 maja 2023.

Dodatkowe informacje i przykładowe pakiety znajduję się poniżej.

Pomoce dla szkół podstawowych, w których uczą się uczniowie ze SPE

Organy prowadzące szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia mogą zakupić następujący sprzęt lub pomoce dydaktyczne:

1) pomoce dydaktyczne lub narzędzi do terapii:
– psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (w tym: ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD – Attention Deficit Disorder), z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią,
– procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem,
– dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (AAC – Augmentative and Alternative Communications), w szczególności uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami,
– dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim,
– dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione w punktach jeden do cztery z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej,

2) specjalistycznego oprogramowania do pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, o których mowa powyżej w punkcie 1), wykorzystywanego w TIK,

c) komputera stacjonarnego lub laptopa, jeżeli jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii lub oprogramowania, o których mowa odpowiednio w lit. a lub b.

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla szkoły podstawowej, z przeznaczeniem na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii wynosi 35 000 zł.
Wkład własny organu prowadzącego dla szkoły podstawowej wynosi co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.

W przypadku wnioskowania przez organ prowadzący o udzielenie wsparcia finansowego w kwocie 35 000 zł wkład własny organu prowadzącego dla szkoły podstawowej wynosi co najmniej 8 750 zł.
Wartość zadania, przy założeniu wkładu własnego dla szkoły podstawowej przez organ prowadzący wynosi 43 750 zł (wsparcie finansowe 35 000 zł + wkład własny 8750 zł = wartość zadania 43 750 zł).

Przykładowe zestawy oferowane przez firmę Includo

Zestaw Komunikacja AAC

Zestaw Komunikacja i Nauka

Zestaw Komunikacja i nauka – dzieci z mózgową niepełnosprawnością widzenia (CVI)

Zestaw Komunikacja AAC

   
ProduktCena dla podanej ilościObraz
5 x  wzmocnione tablety z oprogramowaniem CoughDrop do AAC – 2980 zł/szt.   Zabezpieczenie przed upadkiem • Pełne oprogramowanie CoughDrop z symbolami PCS i Symbolstix • OrgTool dla szkół na 5 lat14,900 zł brutto   https://includo.com.pl/sklep/coughdrop/
2 x oprogramowanie Boardmaker 7 do tworzenia aktywności edukacyjnych wspierających rozwój komunikacji alternatywnej i wspomagającej – 2039 zł/szt. Oprogramowanie Boardmaker 7 do tworzenia aktywności edukacyjnych wspierających rozwój komunikacji alternatywnej i wspomagającej z bazą 50,000 symboli PCS, opcja druku oraz opcja interaktywna             4078,00 zł brutto https://includo.com.pl/sklep/boardmaker_7/
1 x PCEye 5 – urządzenie umożliwiające dostęp do dynamicznych tablic komunikacyjnych dla dzieci ze znaczną niepełnosprawnością ruchową kończyn górnych7200,00 zł brutto
TD PCEYE 5 – Includo – Komunikacja i niezależność
3 x Świetlne dźwięki – zestawy komunikatorów – 450 zł / szt.1350,00 zł brutto https://includo.com.pl/sklep/swietlne-dzwieki/
3 x Ściana komunikacyjna – 285 zł / szt  855,00 zł brutto
Ściana komunikacyjna » Zamówienia (includo.com.pl)
1 x laptop z ekranem dotykowym – 4635 zł / szt4635,00 zł brutto 
1 x interfejs switchy – 385 zł / szt385,00 zł brutto
Interfejs przycisków switchy typu spacja, enter
https://includo.com.pl/sklep/interfejs-przyciskow-switchy/
2 x switch 125 – 229 zł/szt458,00 zł brutto http://includo.com.pl/1_11_0_60_Switche-przyciski-zapytaj-o-cenA.html

Cena zestawu: 33861,00 zł brutto

Zestaw Komunikacja i nauka

   
ProduktCena dla podanej ilościObraz
3 x Świetlne dźwięki – zestawy komunikatorów – 450 zł / szt.1350,00 zł brutto https://includo.com.pl/sklep/swietlne-dzwieki/
2 x Powiedz Mi – zestaw 6 komunikatorów – 440 zł / szt  880,00 zł brutto https://includo.com.pl/sklep/powiedz-mi/
1 x PCEye 5 – urządzenie umożliwiające dostęp do dynamicznych tablic komunikacyjnych dla dzieci ze znaczną niepełnosprawnością ruchową kończyn górnych – 7300,00 zł/szt.7200,00 zł brutto https://includo.com.pl/sklep/td-pceye-5-2/
1 x Mówiące Klipsy – zestaw 6 – 300 zł / szt300,00 zł brutto
Mówiące klipsy » Zamówienia (includo.com.pl)
5 x Ściana komunikacyjna – 295 zł / szt  1475,00 zł brutto  
2 x Little Step-by-Step z poziomami – 1129 zł /szt2258,00zł brutto zł https://includo.com.pl/sklep/little-step-by-step-z-poziomami/
2 x SmoothTalker z poziomami – 1089 zł / szt2178,00 zł brutto https://includo.com.pl/sklep/smoothtalker-z-poziomami/
2 x oprogramowanie Boardmaker 7 do tworzenia aktywności edukacyjnych wspierających rozwój komunikacji alternatywnej i wspomagającej – 2039 zł/szt. Oprogramowanie Boardmaker 7 do tworzenia aktywności edukacyjnych wspierających rozwój komunikacji alternatywnej i wspomagającej z bazą 50,000 symboli PCS, opcja druku oraz opcja interaktywna4078,00 zł brutto https://includo.com.pl/sklep/boardmaker_7/
1 x mTalent Percepcja wzrokowo-słuchowa3490,00 zł brutto   https://includo.com.pl/sklep/mtalent-percepcja-wzrokowo-sluchowa-pakiet-ekspert/
 1 x EyeLearn (wersja 3 stanowiskowa) – 3590,00 zł / szt3590,00 zł brutto https://includo.com.pl/sklep/eyelearn/
1 x LookToLearn Complete – 3750 zł / szt3750,00  zł brutto https://includo.com.pl/sklep/look-to-learn/
1 x Tobii Communicator (wersja 3 stanowiskowa) – 3049 zł / szt3049,00 zł brutto https://includo.com.pl/sklep/tobii-communicator-5-2/
1 x EyeFX 23749,00 zł brutto Sensory EyeFX 2 – Includo – Komunikacja i niezależność

Cena zestawu: 39605,00  zł brutto

Komunikacja i nauka – dzieci z mózgową niepełnosprawnością widzenia (CVI)

   
ProduktCena dla podanej ilościObraz
3 x Świetlne dźwięki – zestawy komunikatorów – 450 zł / szt.1350,00 zł brutto https://includo.com.pl/sklep/swietlne-dzwieki/
1 x Wielofunkcyjny panel świetlny – 895 zł /szt895,00 zł brutto  
1 x PCEye 5 – urządzenie umożliwiające dostęp do dynamicznych tablic komunikacyjnych dla dzieci ze znaczną niepełnosprawnością ruchową kończyn górnych – 7300,00 zł/szt.7200,00 zł brutto https://includo.com.pl/sklep/td-pceye-5-2/
1 x Kafelki błysku – 624 zł / szt699,00 zł brutto
Kafelki błysku » Zamówienia (includo.com.pl)
1 x Elmo – 373 zł / szt375,00 zł brutto  
2 x Little Step-by-Step z poziomami – 1389 zł /szt2778,00zł brutto zł https://includo.com.pl/sklep/little-step-by-step-z-poziomami/
1 x Vib Switch – iluminowany switch – 439 zł / szt439,00 zł brutto
Vib Switch » Zamówienia (includo.com.pl)
1 x EyeGaze Complete  – 3196 zł / szt3196,00 zł brutto Eye Gaze – aktywności » Zamówienia (includo.com.pl)
1 x Eye FX 2 – oprogramowanie usprawniające widzenie i wspierające rozwój sprawczości u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną – 3750 zł / szt3750,00 zł brutto https://includo.com.pl/sklep/sensory-eyefx-2/
1 x Straż pożarna – adaptowana zabawka edukacyjna dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową – 352 zł / szt352,00 zł brutto  
Straż pożarna » Zamówienia (includo.com.pl)
1 x iDO – interfejs do urządzeń elektrycznych z wyłącznikiem czasowym623.00 zł brutto
iDO – interfejs do urządzeń elektrycznych z wyłącznikiem czasowym  
1 x Big Bang Obrazki – 449 zł / szt449 zł brutto http://includo.com.pl/1_11_0_90_Big-Bang-Obrazki.html
1 x Big Bang Wzory – 449 zł / szt449 zł brutto http://includo.com.pl/1_11_0_78_Big-Bang-Wzorki.html
1 x interfejs switchy – 385 zł / szt385,00 zł brutto https://includo.com.pl/sklep/interfejs-przyciskow-switchy/
1 x switch 125 – 229 zł/szt229,00 zł brutto http://includo.com.pl/1_11_0_60_Switche-przyciski-zapytaj-o-cenA.html
2 x SmoothTalker z poziomami – 1089 zł / szt2178,00 zł brutto https://includo.com.pl/sklep/smoothtalker-z-poziomami/

Cena zestawu: 25347,00 zł brutto

Dodaj komentarz